آگهي مزايده عمومي
شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد ماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري و مصوبه شوراي اسلامي شهر سرايان ، يك قطعه زمين با كاربري تجاري واقع در خيابان منا جنب مدرسه شهيد چمران و چهار قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در بلوار آيت الله خالصي را برابر اسناد و مدارک از طريق مزايده كتبي به فروش رساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداري 10/09/1398  مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارک مزايده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

دریافت اسناد

کروکی

نقشه سایت

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32904600-056

پست الکترونیک : info@sarayan.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز101
بازدید دیروز121
بازدید هفته101
بازدید ماه4517
کل بازدید46946

1398-11-07