-مرحوم آيت ا... حاج عباس خالصي 
متولدسال۱۲۸۹-در شهرهاي قاين ومشهدبه فراگرفتن سطوح مقدماتي ومتوسطه وعاليه در نزد علماي آن شهرها پرداخت وپس از تكميل آن به قصد طي مدارج عاليه فقه واصول به نجف اشرف مشرف وچندين سال از محضر مراجع بزرگ آن زمان چون آيت ا...اصفهاني ،آيت ا...عراقي ،آيت ا...غروي اصفهاني وآيت ا... خوانساري استفاده نمود واز نام بردگان به اجازه اجتهاد نايل آمد وپس از بازگشت به ايران قريب نيم قرن به تبليغ وارشاد واقامه جماعت در شهرستان سرايان اشتغال داشت وسرانجام در صبح روز ۱۱ذيحجه ۱۴۱۹مطابق با ۹ فروردين ماه ۱۳۸۷به لقائ ا... نائل آمد. 
   - حاج شيخ محمد باقر خالصي -متولد سال ۱۳۲۱
در نجف اشرف از محضر علماي بزر گ آن زمان همچون آيت ا....اصفهاني ،آيت ا... عراقي ، آيت ا... خوانساري وغروي بهره برد در سال ۱۳۴۰ در مدرسه فيضيه قم اسكان گرفت وپس از مدتي دوباره به نجف برگشت وتوفيق حضور درس محقق وعلامه بزرگ استادالفقها استاد سيد ابوالقاسم خويي را پيداكرد ومجددا به ايران باز گشته ودر قم ساكن گرديد ،ايشان داراي تاليفات چاپ شده فارسي وعربي مي باشد.
   -دكتر علي حسامي درسال ۱۲۸۵شمسي در سه قلعه به دنيا آمد ودر سال ۱۳۱۳همزمان با تاسيس دانشگاه تهران به عنوان يكي از اطباي جنوب خراسان در رشته پزشكي فارغ التحصيل شد وسپس به مشهدمراجعت ودر مسئوليت هاي مختلف اجرايي انجام وظيفه كردودر آذر ماه ۱۳۴۰شمسي در گذشت 
    -دكتر پرويز جهاني :تحصيلات ابتدايي سه قلعه وفردوس دوره دبيرستان مشهد اولين عزيمت به خارج درسال ۱۳۳۸(آلمان)واخذمدرك كارشناسي وكارشناسي ارشدمهندس ساختمان عضويت درهيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف (۱۳۴۸)دومين عزيمت به خارج ۱۳۵۲(انگلستان-لندن)واخذ مدرك دكتراي مهندسي ساختمان وبرگشت مجددبه ايران درسال ۱۳۵۵تا۱۳۵۸تدريسمحاسبات ساختمان وپل سازي در دانشگاه صنعتي شريف ارتقاءبه درجه دانشياري وآنگاه رياست دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۵۸تا۱۳۶۹تاسيس شركت مهندسي مشاور در تهران وطراحي پروژه هاي متعدددر راه،بند،پل سازي در كنار امور دانشگاهي 
مهاجرت به كاناندا۱۳۶۹-مشاور وزارت راه ابوظبي (امارات)ازسال ۱۳۷۹ تاكنون
-پروفسور محمد كافي متولد سه قلعه ۱۳۳۶
مرتبه دانشگاهي پروفسور مدرك ورشته تحصيلي دكتراي فيزيولوژي گياهان زراعي تنشهاي محيطي گروه آموزشي زراعت واصلاح نباتات 
سمت فعلي ريييس دانشگاه فردوسي مشهد سومين دانشگاه برتر كشور 
سوابق تحصيلي :كارشناس ارشد در رشته زراعت دانشگاه فردوسي مشهد -دكتراي فيزيولوژي گياهان زراعي ،تنش هاي محيطي نيوكاسل كشور انگلستان 
موفقيت ها ونشان ها :استاد نمونه كشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد درسال ۱۳۸۰-معاون دانشجويي وفرهنگي نمونه كشور طي چهار سال معاونت دانشگاه فردوسي مشهدنشان آموزش عالي وتوسعه سال ۲۰۰۴ميلادي توسط انجمن بين اللملي آموزش براي صلح جهاني
- محبوبه آذرخش متولد سه قلعه دانش آموخته دانشگاه سن پترز بورگ روسيه .پس از گذراندن يك ترم در دانشگاه تربيت مدرس از طريق بورس تحصيلي به كشور روسيه عزيمت نمود ودر دومين دانشگاه دولتي سن پترزبورگ (دومين دانشگاه برتر روسيه )مقطع كارشناسي ارشد رابا نمرات عالي به پايان رساند وبه زودي تحصيل در مقطع دكترا را نيز در كشور روسيه (دانشگاه فوق)آغاز خواهد كرد .محبوبه آذرخش جز چاپ مقاله آي اس آي درژورنال پلنت فيزييولوژي تا كنون در خارج از ايران موفق به حضور در كنفرانس هاي متعدد علمي،پژوهشي به شرح ذيل گرديده است :
۱-كنفرانس بين اللمللي ژاپن (ميازاكي۲۰۱۳)به زبان انگليسي
۲-كنفرانس بين اللمللي جمهوري چك (براگ۲۰۱۴)به زبان انگليسي 
۳- كنفرانس ر وسيه (سن پترز بورگ ۲۰۱۴)به زبان روسي
۴-كنفرانس روسيه (رستف ۲۰۱۴)به زبان روسي

 

نقشه سایت

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32904600-056

پست الکترونیک : info@sarayan.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز88
بازدید دیروز121
بازدید هفته88
بازدید ماه4504
کل بازدید46933

1398-11-07