المان صنعتگردر ورودی شهرسرایان نصب و رونمایی شد.

 چلنگری هنوز زنده است

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان المان صنعتگر(چلنگری) طراحی وامروز پنجشنبه 30 مرداد ماه در ورودی شهر سرایان رونمایی شد.

 


مهندس مطلبی پورشهردارسرایان اظهار داشت: آهنگری سنتی یا همان چلنگری در شهرستان سرایان هنوز زنده است و 25 آهنگرو چلنگردراین شهرستان مشغول به فعالیت هستند. هنر چلنگری به عنوان تنها رشته بومی فعال در شهرستان سرایان است که آوازه و شهرت زنگوله‌های دست‌ساز آهنگران سرایان از مرزهای استان فراتر رفته است. هرچند که در گذشته نه چندان دور بیشتر مردمان سرایان در کنار کشاورزی و دامداری به این حرفه مشغول بودند و صدای چکش آهنگران سرایانی هنوز در بازار قدیمی کاروانسرای سرایان طنین انداز است.

درادامه ایشان افزودند: چلنگری، نام قدیمی آهنگری، هنری است که امروزه به نام فرفوژه معروف شده است وامروزشهرداری سرایان به پاس زحمات و تلاش‌های قشر آهنگری وچلنگری ،ازالمان صنعتگرکه با هزینه ای بالغ بر 250 میلیون ریال تهیه ودرورودی شهردرکناربازارچه سنتی شهرسرایان نصب شده است رونمایی می کند.

 وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این نماد باعث شود که مردم هم با دیدن آن به سختی‌های کار صنعتگران پی ببرند.