بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها به همراه تیم کارشناسان دفتر از شهر سرایان

بنابرگزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ،صبح دیروز مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جناب آقای دکتر اشرفیان به همراه کارشناسان محترم حوزه های مختلف دفتر، از شورا و شهرداری سرایان بازدید به عمل آوردند. در جریان این بازدید در ابتدا ،جلسه ای در محل شورای شهر با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سرایان برگزار گردید و در خصوص مسائل و مشکلات شهر  بحث و گفتگو به عمل آمد. سپس  مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها  به همراه کارشناسان حوزه های مختلف دفتر به بازدید از سطح شهر و پروژه ها پرداختند.