بازدید میدانی شهرداروشورای شهرسرایان ازپروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان: مهندس مطلبی پورشهردارسرایان به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهرصبح امروز ازروند اجرای تعدادی ازپروژه های عمرانی دردست اقدام شهرداری درنقاط مختلف سطح شهربازدید وازنزدیک درجریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروزه ها قرارگرفتند.

براساس این گزارش درابتدا از روند پیشرفت پروژه احداث آمفی تئاتر روباز شهر ودرادامه ازپروژه مخزن بتنی 1000مترمکعبی  شهرداری ،پروژه  بهسازی میدان صنعت وپروژه شن شویی شهرداری بازدیدنمودند.

مهندس مطلبی پور درحاشیه این بازدید ضمن قدردانی ازهمراهی ومساعدت اعضای شورای  اسلامی شهراز زحمات وتلاشهای بی وقفه تمامی همکاران ،دستورلازم را درخصوص بسیج تمامی نیروها وامکانات در راستای تسریع در روند پیشرفت پروژه ها صادرکرد وافزود :انشاالله باحمایتهای شورای محترم اسلامی شهر،شهرداری سرایان باتمام توان ،فعالیت های عمرانی وخدماتی رادرسطح شهردنبال می کندودراین راستا ایشان ازهمراهی وهمکاری تمامی شهروندان قدردانی وتاکید نمودند انجام  هرگونه عملیات عمرانی واجرایی درسطح شهر رامستلزم مشارکت وهمکاری شهروندان عزیز سرایانی می دانند.