تقدیر وتشکر فرمانده راهوراستان ازشهردارسرایان

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان، جناب سروان محمدی رئیس پلیس راهور شهرستان سرایان به نمایندگی ازفرماندهی راهوراستان ،جناب سرهنگ عباسی در دیداربا مهندس مطلبی پورشهردارسرایان از زحمات و تلاش های ایشان  در خصوص مباحث ترافیکی در سطح شهرو همکاری مناسبی که با پیلس راهور داشته اند تقدیر و تشکر کرد.