اطلاعیه

به اطلاع همشهریان محترم می رساند دفترچه تعرفه عوارض  و بهای خدمات شهرداری برای اجرا در سال 1400طی صورتجلسه شماره 120مورخ 14/10/1399به تصویب شورای محترم اسلامی شهر و تایید هیئت تطبیق شهرستان رسیده است که در قسمت پایین صفحه اصلی، (سایت شهرداری سرایان به آدرس sarayan .ir) قابل مشاهده می باشد .