طرح مطالعاتی پارکبان درسرایان بررسی می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان به منظور بررسی طرح مطالعاتی پارکبان و چگونگی استفاده از پارک حاشیه خیابان امام خمینی اقدامات اولیه جهت آماربرداری و پلاک خوانی صورت پذیرفته است و بمحض ارائه راهکار های اجرایی و تصویب در شورای ترافیک شهرستان و استان اقدام خواهد شد.