فراخوان شرکتهای پیمانکار سرویس مدارس

                    

 به استناد جدول زمان بندی ابلاغی وزارت کشور از کلیه شرکتهای حمل و نقل درون شهری که متقاضی پیمانکاری سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید هستند دعوت می شود حداکثر تا روز شنبه مورخه 23 مرداد ماه  1400 در سامانه پایش ناوگان دانش اموزی(سپند) ثبت نام نموده و درخواست خود را جهت بررسی به واحد حمل و نقل شهرداری سرایان تحویل نمایند..

روابط عمومی شهرداری سرایان