تقدیر از شهردارشهر

 

رئیس اداره ورزش وجوانان سرایان با حضور در دفتر شهردار از همکاری آقای مهندس مطلبی پور در امر به سرانجام رساندن پروژه های مرتبط با سفر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان سرایان تقدیر کرد . خانم رمضانی با تقدیم لوح سپاس از طرف معاونت حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان از این همکاری بی شائبه تقدیر نمود.