پیام تبریک نوروز وسال نو شهردار سرایان

بامدادان که تفاوت نکند لیل ونهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صدای پای بهار که می آید،نسیم باد نوروزی که سرشاخه های نورسته یاس رازقی را نوازش می کند،دستان گرم خورشید که تن سرد خاک را زندگی می بخشد،دانه های جوانه زده که از خاک دست بر می آورند تا آسمان را لمس کنند، گویی آسمان به زمین نزدیک تر شده است.

تقدیر بهار بر تحول احوال زمین و متحول شدن حال ها همه را خدواند محول الحول و الاحوال رقم می زند.پس از درگاه او خالصانه بهترین احوال و خوش ترین ایام همراه با کامیابی و سعادت را در سالی که با شعبان المعظم شروع می شود سال 1401خورشیدی برای شهروندان عزیز سرایان آرزو دارم

رضا مطلبی پور

شهردار سرایان