جلسه بررسی سند راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری سرایان برگزار شد

اولین جلسه بررسی سند راهبردی-عملیاتی شهر وشهرداری سرایان با حضور جمعی از شهروندان،معتمدین ومسوولین ادارات شهرستان سرایان برگزار شد. سند راهبردی-عملیاتی شهر وشهرداری پس از انجام مراحل مختلف و تصویب نهایی به عنوان سند بالا دستی در توسعه شهری قرار خواهد گرفت.

مهندس مطلبی پور شهردار سرایان در تکمیل خبر افزود : این سند که توسط دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مشاور تهیه می شود، پس از انجام مراحلی که برای آن متصور هستیم . کاربردی ترین سند برای پیشبرد اهداف در تهیه طرح ها و پروژه های آینده شهر سرایان می باشد و در پروژه ها و تخصیص اعتبارات کلان و ملی به عنوان پیشفرض لازم و کافی لحاظ می گردد که هدف از آن اجرایی شدن طرح ها و برنامه های توسعه براساس نیاز و خواسته های شهر و شهروندان می باشد.