بیش از 40پروژه همزمان با هفته دولت در شهرداری سرایان به بهره برداری رسید

بیش از 40پروژه همزمان با هفته دولت در شهرداری سرایان به بهره برداری رسید.

با حضور مهندس عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی و حجت اسلام نصیرایی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شهر سرایان 2پروژه به نمایندگی از 40پروژه و طرح انجام شده در شهرداری سرایان افتتاح شد . عملیات اجرای روکش آسفالت به میزان 50هزار مترمربع با اعتبار 110میلیارد ریال و تکمیل زمین ورزشی چمن مصنوعی در بلوار کشاورز با حجم کار 1000متر مربع چمن مصنوعی و محوطه سازی پیرامونی جمعا با اعتبار 11میلیارد و 500میلیون ریال دو پروژه ای بود که به نمایندگی از پروژه های اجراشده از بهمن 1401تا شهریور 1402توسط شهرداری سرایان همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

روابط عمومی شهرداری سرایان