كاروانسرای سرايان

کاروانسرای سرایان

) کاروانسرای سرایان ( در داخل شهر سرایان و در محدوده بافت تاریخی شهر واقع شده که به همراه چند بنای دیگر، از جمله آب انبار، مسجد، حمام و بازار مجموعه ای شهری رو تشکیل می داده است. این کاروانسرا به شیوه دو ایوانی ساخته شده . یه سردر ورودی دارد، که واقع در ضلع جنوبیه و دارای طاق جناغی و تزئینات کاربندی در زیر طاقه. پس از ورودی فضایی شبیه هشتی قرار دارد که در مقابل به طور مستقیم به صحن بنا و در دوطرف به اطاقهای فرعی منتهی می شوند. صحن بنا که در مرکز آن واقع شده در اطراف خود دارای حجره های متعددی برای سکونت و استراحت کاروانیان است. در مقابل ایوان ضلع ورودی، یعنی در ضلع شمال صحن ، ایوان دیگری وجود دارد با طاق جناغی و تزئینات کاربندی زیر سقف ایوان، در گوشه صحن در هر چهارطرف راهروهایی تعبیه شده، که به قسمتهای مختلفی که در پشت ایوان یا حجره ها واقع شده اند ، راه دارند . این فضاها بیشتر شامل انبار و فضاهای خدماته و در گوشه شمال غربی راهرویی وجود دارد که به اصطبل بنا منتهی می شود. قسمت مرکز صحن نسبت به سطح جلو حجره ها و ایوانها گودتر است که این به دلیل سهولت در بارگیری یا پایین گذاشتن بار اسب ها و شترهاست . مصالح استفاده شده در ساخت بنا بیشتر آجراست. این کاروانسرا به « رباط شاه عباسی » هم معروفه و به دوره صفوی تعلق دارد.