حضور شهردار در ستادهای انتخاباتی سرايان

* حضور و عرض خداقوت جناب آقای مهندس مطلبی پور شهردار محترم سرایان از ستاد های انتخاباتی سطح شهر