تقدیر مهندس مطلبی پور شهردارسرایان از کارکنان خانم

تقدیر مهندس مطلبی پور شهردارسرایان ازکارکنان خانم درشهرداری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)