جلسه کمیته پشتیبانی چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس شهرستان سرایان برگزارگردید.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان دیروزعصر جلسه کمیته پشتیبانی چهلمین سالگرد هفته دغاع مقدس شهرستان سرایان با حضورمسئولین ادارات شهرستان به عنوان اعضای کمیته درمحل فرمانداری سرایان برگزارشد ودرخصوص برنامه های پیش بینی شده درهفته دفاع مقدس تصمیم گیری گردید.

1-برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس درمحل اردوگاه شمس آباد

2-مزین شدن دیوارمزارشهدا به تمثل شهیدان میری واصیل

3-ایجاد 40سنگرنمادین درمعابر اصلی شهر

و همچنین همایش دیگر ازبرنامه های شاخص هفته دفاع مقدس درشهرستان سرایان می باشد.