نصب پایه چراغ های روشنایی در میدان ابوذر

 

تعدادی پایه چراغ روشنایی در میدان ابوذر نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان، در راستای بهبود روشنايي و زیباسازی هرچه بهتر شهر، به همت واحد تاسیسات خدمات شهری شهرداری، تعدادی پایه چراغ روشنایی در میدان ابوذر نصب شد .