اجرای عملیات چالکود زمستانه در فضای سبز شهرسرایان

 

♦️به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان؛ با توجه به اهمیت و ضرورت تغذیه درختان و با هدف تامین عناصر غذایی مورد نظر آنها نیروهای  فضای سبزشهرداری به چالکود درختان در بوستان ها، معابر و پارک ها اقدام کرد.

 

♦️مهندس کاظم اتفاقی مسئول فضای سبز اعلام کرد: عملیات هرس و اقدامات به زراعی شامل کندوکوب، یخ آب زمستانه و کوددهی درختان به روش چالکود مطابق برنامه در حال اجرا می‌باشد.

 

♦️وی افزود به منظور افزایش کیفیت نگهداشت فضای‌سبز شهری تیمار و تقویت درختان ضعیف با کودهای سولفات آهن، سولفات پتاسیم و سولفات روی به روش چالکود در سطح شهر آغاز شده است.در این روش به دلیل سهولت در جذب عناصر ریز مغذی، تغذيه درختان با کیفیت بهتری انجام می شود.