اقدام گسترده شهرداری سرایان در زمینه آسفالت معابر وکوچه های خاکی

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ،مهندس مطلبی پور بیان داشت:در راستای ارتقاء کیفی خدمت رسانی به شهروندان در زمینه عمرانی و با توجه به اهمیت بالای فعالیت فنی و عمرانی هر شهرداری،مسئول ونیروهای این حوزه ،تمامی تلاش خود را در اجرای پروژه ها طبق زمانبندی های پیش بینی شده و با توجه به بودجه ،می نماید.

مدیریت شهری در این خصوص ادامه داد:شناسائی نیازهای ضروری و اولویت بندی رسیدگی به امور توسعه شهری برای شهروندان و افزایش تدریجی سطح کیفی ارائه خدمات از مهمترین وظایف این حوزه خدمت رسان است.و شهرداری برای آسفالت معابر خاکی شهر به صورت جدی دنبال اعتبارات و منابع دولتی است .به خصوص برای مناطق کمترتوسعه یافته شهر از طریق سازمان بازآفرینی شهری.

مهندس ذوالفقاری افزود:در همین راستا پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر و بلوارها، از جمله اقداماتی است که جهت رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان در دست اقدام است.

وی گفت:هم اکنون به منظور رفع مشکلات تردد و همچنین زندگی شهروندان ، عملیات آسفالت، باند کندروبلوارانقلاب،خیابان میثم،خیابان فنی وحرفه ای ،خیابان حافظ و... آغاز شده است.