ازآقایان مجموعه مدیریت شهری تقدیر شد

️به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان :

مهندس مطلبی پور شهردارسرایان سالروز میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر رابه آقایان مجموعه مدیریت شهری سرایان  تبریک گفته وازآنان تقدیر نمودند.