تصویب طرح تفکیکی اراضی 10هکتاری شمال غرب بلوارآیت الله خالصی ،اراضی دولتی درکمیسیون ماده 5استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان صبح دیروز سه شنبه 31 فروردین 1400 جلسه کمیسیون ماده 5 دراستانداری خراسان جنوبی برگزارشد.

 این کمیسیون با حضورمعاون عمرانی ،مدیران کل مربوطه،شهرداروریاست شورابرگزارشد که به منظور واگذاری اراضی دولتی به افراد واجد شرایط ، طرح 10هکتاری با حدود 220قطعه به تصویب رسید.

امید است با این اقدام کلیه جوانان  شهرستان سرایان که تاکنون هیچگونه خدمات یارانه ای دولت بابت خانه دار شدن استفاده ننموده اند ،بهره مند شوند. باتصویب این طرح به کاهش قیمت زمین کمک بسیارشایانی درشهرسرایان خواهد شد.