حضور امام جماعت مسجد غدیر و هییت امناء در دفتر شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ، یکشنبه 14 شهریورماه ، امام جماعت محترم مسجدغدیروجمعی ازاهالی محله ابوذروجانبازان به منظورتشکرازخدمات ،زحمات ومساعدت و حمایت های شهرداری ،دردفترشهردارحاضر شدند.

 

در ابتدای این دیدار امام جماعت اظهار داشت که شهردار سرایان وهمکارانشان درشهرداری بعنوان یک همراه همیشگی در ایجاد شرایط محیطی امن ،زیبا وپاکیزه جهت ارائه خدمات مطلوب در کنارشهروندان آمادگی خود را اعلام کرده اند و به شایستگی حضور داشته اند وحضور اینجانب وجمعی از اهالی منطقه ابوذر وجانبازان صرفا به پاس قدردانی از این بزرگواران است.

 

مهندس مطلبی پور نیز پس از خیر مقدم وتشکراز حضورشان درشهرداری،اذعان داشت : شهرداری به عنوان نهادی مردم نهاد،همواره سعی براین خواهد داشت تا زمینه ایمن و بانشاط را برای شهروندان عزیزسرایان فراهم سازد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.