جلسه هم اندیشی شهرداری های منطقه شمال غرب استان

جلسه هم اندیشی شهرداری های منطقه شمال غرب استان در خصوص تدوین لایحه تعرفه عوارض شهری به میزبانی شهرداری سرایان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسوولین مالی شهرداری های شهرستان های سرایان،بشرویه و فردوس برگزار گردید،حاضرین در جلسه در خصوص تدوین لایحه تعرفه عوارض سالیانه مربوط به سال 1401 به بحث و گفتگو پرداختند.

مطلبی پور شهردار سرایان در خصوص این جلسه عنوان داشت:برخی از مشکلات در تهیه لایحه تعرفه عوارض سالیانه شهرداری ها و جود داشت که با برگزاری این جلسه و تبادل تجربیات و یافته های شهرداری ها، سعی بر آن است که مشکلات به حداقل رسیده و شهرداری ها به روندی ثابت و یک شکل در این خصوص دست یابند

https://t.me/shahrdarysarayan   روابط عمومی شهرداری سرایان