از مقام آوران مسابقات کشوری و استانی موتور کراس تقدیر شد.

از قهرمانان مسابقات موتورکراس کشور و استان تقدیر شد

در جلسه شب گذشته با حضور اعضای محترم شورای شهر سرایان از جمع ورزشکاران و قهرمانان رشته موتورکراس که در مسابقات کشوری-شیراز- و استانی-طبس- خوش درخشیده بودند تقدیر وتشکر شد.

مهندس مطلبی پور شهردار سرایان رشته ورزشی موتورکراس را یکی از شاخص ترین رشته های ورزشی دانست که توانسته است در معرفی سرایان و جوانان سرایانی در سطح کشور سهم بسزایی داشته باشد.

زینبی رئیس شورای اسلامی شهر سرایان حضور در جمع ورزشکاران رشته های  مختلف به ویژه قهرمانان کشوری موتورکراس را فرصت غنیمتی برای پرداختن به امر ورزش در سطح شهر و توسعه زیرساخت های ورزشی دانست.

سرکارخانم رمضانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان نیز حمایت از این رشته ورزشی را مهم و چالش های اعزام این ورزشکاران به مسابقات کشوری را خاطرنشان کرد.

خانی سرپرست تیم موتورکراس سرایان تکمیل امکانات و تجهیز پیست موتور سواری سرایان را خواستار شد.

روابط عمومی شهرداری سرایان