همایش ملی راهکار های تحقق بیانیه گام دوم در استان

همایش ملی راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بهمن امسال در استان خراسان جنوبی برگزار می شود.