پیام شهردار سرایان به مناسبت پنجم دیماه

پیام شهردار سرایان به مناسبت پنجم دی ماه

هدف اصلی از تعیین روزی به عنوان "روز ملی ایمنی در مقابل زلزله"و همزمانی این روز با سالروز زلزله بم ،اهمیت حفظ جان تک تک افراد جامعه را به عنوان گرانبها ترین سرمایه جوامع خاطر نشان می کند.مقاوم سازی و استحکام بنا در مقابل زلزله مقوله ای است که ابعاد اجتماعی،اقتصادی و انسانی آن برکسی پوشیده نیست و هدایت جامعه به سمت و سوی آن رسالتی است بس خطیر و اساسی، به امید روزی که بلایای طبیعی در شهرهایمان کمترین اثر را بجای گذارد آغاز"هفته ایمنی در مقابل زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی را گرامی می داریم .

رضا مطلبی پور

شهردار سرایان