پیام تبریک مهندس مطلبی پور شهردار سرایان به مناسبت روز درختکاری

درخت،زیباترین و پرثمرترین نعمت خداوندی است که بخش اعظم نیازهای انسان را تامین می کند .قطعاً کاشت نهالی کوچک کمک بزرگی است برای حفظ زندگی ونسل بشر و تصمیم با ماست که در این راه چگونه گام برداریم .شهرهای سرسبز، ایران را سرسبز می کند وایران سرسبز ایران قوی و مقتدر است.

15اسفند و روز درختکاری مناسبتی است که به یادمان می آورد هریک از ما در داشتن زمینی سرسبزتر سهمی داریم.

اینجانب به سهم خود روز درختکاری امسال را که با شعار«درختکاری برای ایران سرسبز ،ایران قوی»چه به جا و زیبا انتخاب شده است را خدمت تمام طبیعت دوستان تبریک می گویم و از همشهریان عزیز دعوت می کنم با کاشت نهال در این روز در سرسبزی و ارتقاء شهر خود سهیم شوند.

رضا مطلبی پور

شهردار سرایان