تحقق وعده ها در خدمت رسانی به مردم

وعده هایی که یکی پس از دیگری محقق می شوند
تنها چند روز از برگزاری نشست صمیمانه شهردار وشورای شهر با مردم منطقه جوادالائمه می گذرد که مطالبه مردم این محله در خصوص ساماندهی فرعی ابوذر وتقاطع جانبازان محقق می گردد.قول مساعد مهندس مطلبی پور در این مورد توسط واحد فنی وعمران شهرداری عملیاتی و در کمتر از یک ماه قسمت اعظم پروژه به انجام رسیده است وبزودی شهروندان از خدمات آن بهره مند خواهند شد.