دیدار مردم و مسوولین با شهردار سرایان به مناسبت 14تیرماه

در جلسات جداگانه ای مسوولین ادارات شهر سرایان و گروه های مردمی به مناسبت 14 تیرماه روز شهرداری ها با مهندس مطلبی پور شهردار سرایان دیدار کردند.

روابط عمومی شهرداری سرایان