دیدار فرماندار و فرمانده سپاه سرایان با مهندس مطلبی پور به مناسبت 14تیرماه

حضور فرماندار سرایان و فرمانده سپاه سرایان و گروهی از مسوولین شهرستان در دفتر شهردار سرایان جهت تبریک و بزرگداشت   14 تیرماه "روزشهرداری ها و دهیاری ها"

دکتر رضوی حیدری فرماندار سرایان :گستردگی طیف وظایف و خدمات ارائه شده به مردم در شهرداری ها و دهیاری ها علت و لزوم درج "روز شهرداری ها و دهیاری ها "در تقویم ملی است . 

فرماندار سرایان از شهردار سرایان  و پرسنل شهرداری با حضور در دوایر مختلف شهرداری قدردانی کرد.

روابط عمومی شهرداری سرایان