جلسه دوره ای مجمع تاکسیرانی شهر سرایان برگزار شد.

با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و به منظور ساماندهی و بررسی شرایط سرویس دهی ناوگان حمل ونقل دورن شهری سرایان جلسه ای باحضور رانندگان تاکسی های شهری سرایان و ریاست محترم شورای اسلامی شهر سرایان جناب آقای زینبی در دفتر شهرداری سرایان برگزار گردید. مهندس واله سرپرست شهرداری سرایان با اعلام این خبر افزود در این جلسه پیام شهروندان در خصوص نحوه و کیفیت سرویس دهی تاکسی های درون شهری به رانندگان ناوگان ابلاغ و تصمیمات مقتضی دراین خصوص اتخاذ گردید.

روابط عمومی شهرداری سرایان