تکمیل پروژه احداث زمین ورزشی بلوار کشاورز کلید خورد

تکمیل پروژه احداث زمین ورزشی بلوار کشاورزکلید خورد.

اسماعیلی شهردار سرایان با اعلام این خبر افزود :نگاه ما در خدمت رسانی به شهروندان عزیز پراکنش و توزیع نرمال و همگن مراکز وکارکردهای خدماتی در سطح شهر است.ایجاد این زمین ورزشی در چند سال قبل نیاز سنجی شده بود و اکنون اعتبار آن را تامین کردیم و زیرساخت های لازم فراهم گردیده است .بهره برداران این پروژه شهروندان قدرشناس سرایان به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز محدوده بلوار کشاورز خواهند بود.

روابط عمومی شهرداری سرایان https://eitaa.com/shahrara_sarayan