تعریض خیابان جانبازان 2( بازار میثم) انجام شد

تعریض جانبازان٢(بازار میثم)انجام شد.

امروز پس از انجام مراحل کاری و توافق با مالک تعریض خیابان جانبازان٢ سمت مقابل مسجد جامع سرایان انجام و مسیر بازگشایی شد. حسین اسماعیلی،شهردار سرایان گفت: در خصوص ساختمان هایی که در معابر شهر مشکلات ترافیکی برای عبور و مرور شهروندان ایجاد نموده اند ، براساس ضوابط با مالکین حاضر به توافق وبازگشایی و تعریض مسیر هستیم تا این گونه مشکلات در سطح شهر از میان برود. قطعاً همکاری و مشارکت مالکین این بناها می تواند باعث تسریع در انجام این مهم گردد. روابط عمومی شهرداری سرایان https://eitaa.com/shahrara_sarayan