گلخانه شهرداری سرایان به بهره برداری رسید

احداث 400 مترمربع سازه گلخانه ای استاندارد و فنی خبری بود که مهندس اسماعیلی شهردار سرایان اعلام کرد .وی همچنین افزود:سالهاست واحد تولیدات گیاهی فضای سبز شهرداری سرایان در شاسی سرد اقدام به تولید گل و گیاه نموده است، که با بررسی شرایط و پتانسیل موجود و همچنین هزینه های تهیه و انتقال گونه های غیر بومی تصمیم براین شد که برای تولید بخشی از نیاز فضای سبز یک باب گلخانه احداث گردد تا گونه های غیر بذری ،برخی درختچه ها و گیاهان پوششی را از انواع سازگار با اقلیم محلی در سرایان تولید کنیم.

روابط عمومی شهرداری سرایان