پیام مهندس مطلبی پور به مناسبت روز دانشجو

پیام مهندس مطلبی پور شهردار سرایان به مناسبت روز دانشجو

     برکوچه و خیابان های شهر که قدم می گذاری جلوه های زیبایی از به ثمر نشستن درخت تناور انقلاب از هر سو چشم را می نوازد و خاطر را آرام می کند و خوب می دانی این همه نتیجه فکر و اندیشه ای است که نهال نو پای این انقلاب را سالها قبل بر بستر حق خواهی و اندیشه آزادی و استقلال غرس نموده است . دانشجویان سردمداران این فکر و اندیشه هستند و شانزدهم آذرماه نقطه عطف محور تاریخ انقلاب ، شانزدهم آذرماه "روز دانشجو "روز حق خواهی و استکبار ستیزی بر دانشجویان و آزاد اندیشان مبارک باد.