عملیات ترمیم و روکش آسفالت بلوار انقلاب اسلامی درحال اجراست

عملیات اجرای روکش آسفالت در بلوار انقلاب اسلامی حد فاصل میدان ولی عصر تا میدان امام رضا ، مسیر جنوب به شمال به میزان 17000متر مربع شامل آماده سازی و قیرپاشی ، تسطیح و تثبیت آسفالت این روزها در حال انجام می باشد . روکش آسفالت مسیر مقابل بلوار سال قبل انجام شده است.

روابط عمومی شهرداری سرایان