جداسازی آب

جداسازی آب شرب ازآب فضای سبز درپارک بانوان وقالب گیری چراغهای دفنی جهت نورپردازی بلوارولیعصر(عج) توسط نیروهای تاسیسات شهرداری