مسجد جامع سرايان

مسجد جامع سرایان

این بنای زیبا مربوط به دوره صفویه است و با شماره 8734 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این مسجد تاریخی، شامل یک ایوان با دو گنبدخانه در طرفین آن می باشد. ایوان دارای طاق جناغی است که با کمک تویزه و گنبد پوشش یافته است .در طرفین ایوان طاق نماهایی در دو طبقه قرار دارد. در هر یک از طاق های پایینی، دری تعبیه شده که به فضای گنبدخانه راه دارد. قوس طاق نماهای فوقانی از نوع هلالی بوده و به فضای پشت بام راه دارند. ایوان اصلی بنا از نظر معماری و تزئینات، مهمترین بخش محسوب میشود. تزئینات بکار رفته در ایوان عبارتند از: مقرنس کاری های انتهای ایوان، رسمی بندی های زیر گنبد، رنگ آمیزی تویزه ها با رنگ اخرایی، آجرکاری به شیوه خفته - راسته در نمای ایوان و تزئینات محراب که عبارتند از: تزئینات مقرنس کاری، گچ بری با طرح های اسلیمی و سوره مبارکه حمد که دو بار در حاشیه طاق محراب به خط نستعلیق و تلفیق طرح های اسلیمی اجرا شده است.

 


چاپ   ایمیل