آگهی تجدید مزایده عمومي اجاره املاك شهرداري

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نسبت به مزایده كتبي اجاره مغازه های تجاری واقع در بلوار شهدا ، بلوار صنفي صنعتي و اجاره مجتمع نیایش  شهرداري واقع در محور سرايان –بیرجند  ، اقدام نماید .لذا از متقاضیان واجد شرایط در خواست می شود حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ 16/05/1399جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری سرایان، و یا به سایت www.sarayan.ir.مراجعه نمایند.

جهت مشاهده اسناد مزایده اینجا راکلیک نمایید.


چاپ   ایمیل