آغازاجرای پروژه کانال آب های سطحی برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه (سیل)

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان:  مهندس مطلبی پور شهردارسرایان بیان داشتند برنامه های پیشگیری هدفمند و هوشمندانه، از وقوع حوادث غیر مترقبه بخصوص سیل در راستای وظایف قانونی شهرداری جهت حفظ حقوق شهروندان یکی از مهمترین اقدامات این حوزه می باشد. ایشان  به پروژه مهمی همچون؛ کانال آبهای سطحی خیابان بوستان ، بلوارکشاورز،خیابان رسالت وفنی وحرفه ای اشاره کرد که در زمان وقوع سیلاب وبارندگی ها نقش حیاتی و پیشگیرانه ای ایفا خواهند کرد.

درادامه افزودند:هدایت آب های سطحی در سطح شهراز مطالبات شهروندان بوده و در این راستا احداث کانال آب های سطحی درخیابان بوستان وبلوارکشاورز،در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: کنده کاری وجدول گذاری جهت هدایت آب های سطحی در خیابان بوستان وبلوارکشاورز به طول 320متربا اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان در حال اجراست.