تعریض معابر با هدف تسهیل در عبور و مرورشهروندان و وسایل نقلیه، و بهسازی معابر در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ،در راستای پیگیری و اجرای توافقات منعقده شهرداری مبنی بر بازگشایی معابر، یک مورد خانه قدیمی، واقع در خیابان طالقانی 7 جهت جلوگیری از هرگونه حوادث و خطرات جانی و حفظ حقوق شهروندان،و به منظور بهبود عبور و مرور، تخریب و معبر بازگشایی شد.