برنامه ریزی واجرای کانال دفع آبهای سطحی برای جلوگیری از خسارت وارده

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان، رضا مطلبی پورشهردارسرایان از اتمام اجرای عملیات پی کنی وجدول گزاری کانال هدایت آبهای سطحی، در خیابان بوستان به سمت بلوارکشاورزخبرداد .

مطلبی پوربیان کرد: باتوجه به سیلابهای سال گذشته وابتدای سال جاری و ورود آب به برخی منازل شهروندان درخیابانهای بوستان،رسالت وفنی وحرفه ای،شهرداری با برنامه ریزی وتامین اعتباربرای اجرای آن اقدام نموده است که عملیات احداث کانال بتنی آبهای سطحی درخیابان بوستان،پایان یافته واین عملیات درخیابان رسالت به اجرا در آمده است.

او در تشریح ادامه عملیات احداث کانال بتنی اظهار داشت: هم اکنون احداث این کانال نیز به طول 190 متر با بودجه 285000 ریال  توسط واحد عمران شهرداری سرایان آغاز شده که در طول مدت دوهفته به اتمام خواهد رسید.

مهندس مطلبی پور در توضیح چگونگی روند عملیات گفت: عملیات پی کنی و خاکبرداری مسیر 190متری کانال خیابان رسالت شروع شده که همزمان با پیشرفت خاکبرداری کانال، نصب بلوکه های بتنی،اجرا می گردد. ایشان حجم خاکبرداری این پروژه را حدود 160 مترمکعب پیش بینی کرد و گفت: این کانال با سطح عبوری آبی با عرض 50 سانتیمتر و با ارتفاع 60 سانتیمتررا فراهم می آورد که با این امکان، هیچ گونه مشکلی در هدایت آب مسیل و آب های سطحی به کانال پیش نمی آید.

شهردار سرایان تأکید کرد: اجرای احداث کانال بابلوکه بتنی هدایت آبهای سطحی درخیابان فنی وحرفه ای حدفاصل میدان آزادی تا خیابان فردوسی دردستورکارشهرداری قراردارد.

شهردار سرایان افزود: مجموعه شهرداری سرایان در تمامی نقاط سطح شهر اهتمام جدی خود را به خرج می دهد تا مشکلات هدایت آبهای سطحی را حل کند و در این راستا از کوچه ها و کوی و معابر گرفته تا خیابان های سطح شهر، با اجرای جدول گذاری ها و تعویض جداول فرسوده و کهنه در راستای هدایت مناسب و بهداشتی و روان آب های سطحی به صورت شبانه روزی تلاش می کند.