میدان بسیج شهرسرایان ساماندهی و بهسازی می شود

شهردار سرایان با بیان اینکه المان‌های شهری نمادی از هویت فرهنگی هر جامعه هستند،  گفت: با هدف بهبود کیفیت محیط شهری، المان بسیج در میدان بسیج نصب خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان ، مهندس مطلبی پورشهردارسرایان اظهار کرد: هویت هر جامعه  نشان از فرهنگ آن جامعه است و المان های شهری هم نمادی از هویت فرهنگی آن جامعه هستند وفضاهای همساز با هویت شهری موجب آرامش و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان می شود و وجود المان های شاخص در سطح شهر باعث ارتقاء زیبایی و همچنین سبب انتقال هویت شهری در اذهان می شود. المان در صورتی تاثیرگذار است که منظور و هدف طراح را بیان و بیننده بتواند با آن ارتباط برقرار کند و موج مثبتی از خاطرات و فرهنگ در او ایجاد شود.

درادامه مهندس مطلبی پور بیان کرد: با هدف رضایتمندی شهروندان و همچنین بهبود کیفیت محیط شهری، نصب المان های جدید در  برخی از میادین  سطح شهر در دستور کار این شهرداری قرار گرفته است.

وی از نصب المان در میدان بسیج سرایان  به زودی خبر داد واعلام کرد: لازم است المان های ساخته شده در میدان ها با اسامی آنها مشابهت مفهومی داشته باشد ازاین رو  عملیات تخریب این میدان آغاز شده است و بعد ازآماده سازی میدان ، عملیات اجرایی نصب المان  بسیج آغاز می شود که متناسب با میدان بسیج خواهد بود.

وی افزود: برای اجرای این طرح2000 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شداست.