تبریک وتقدیر از بانوان مجموعه مدیریت شهری سرایان

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان :

مهندس مطلبی پور شهردارسرایان سالروز میلاد با سعادت دخت نبوت،همسر ولایت و مادر امامت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادررا به بانوان مجموعه مدیریت شهری سرایان  تبریک گفته وازآنان تقدیر نمودند.