ده هکتار به وسعت شهر سرایان افزوده می گردد.

درجلسه بررسی مشکلات حوزه مسکن و راه شهرستان اعلام شد

-         الحاق 10هکتار زمین جهت توسعه مسکن به شهرسرایان

-         تخصیص 12میلیارد وپانصد میلیون ریال اعتبار از محل بازآفرینی شهری به شهر سرایان

در جلسه بررسی مشکلات مسکن و راه شهرستان سرایان که امروز و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونین ایشان در فرمانداری سرایان برگزار شد مشکلات حوزه مسکن وراه شهرستان مطرح و راهکار های گذار از این مشکلات ارائه گردید.

تامین زیرساخت ها،آماده سازی زمین،موضوع تراکم ساخت ومسایل دیگر در این بخش مواردی بود که طرح و تصمیمات مقتضی برای آن اخذ گردید.

مدیرکل راه وشهرسازی استان در این جلسه اعلام کرد با پیگیری شهردار سرایان اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در موضوع بازآفرینی شهری به شهر سرایان تخصیص و در سرفصل های مناسب و کارشناسی شده ای هزینه گردید. که این موضوع در سطح استان کم سابقه می باشد

مطلبی پور شهردار سرایان افزود : در بازدید میدانی مدیرکل و معانین راه وشهرسازی قول دستور مستقیم و قول مساعد مدیرکل برای الحاق زمین جهت توسعه و احداث مسکن گرفته شد تا ضمن ایجاد زمینه برای تولید مسکن و توسعه شهر نیاز شهروندان در خصوص نیز تامین گردد.