هرس فرم دهی درختان سطح شهر آغاز شد.

هرس فرم دهی درختان سطح شهر آغاز شد

عملیات هرس درختان هرس پذیر سطح شهر آغاز شد.

مهندس مطلبی پور در این خصوص اعلام داشت با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته عملیات توپیاری و فرم دهی درختان در سطح شهر انجام نشده است ، پیش بینی می شود حجم کار قابل انجام بسیار بالا باشد.

روابط عمومی شهرداری سرایان