احداث تاسیسات شن وماسه شهرداری

اجرای دیوار رمپ درشن شویی درحال احداث شهرداری توسط پیمانکارواحد عمران شهرداری سرایان