دعوت شهردارسرایان ازمردم برای شرکت درجشواره کتابخوانی رضوی

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان؛شهردارشهرسرایان باانتشارپیامی ازهمه اهالی شهرسرایان دعوت کردتا باشرکت گسترده درجشواره کتابخوانی رضوی ازبرکات مادی ومعنوی آن بهره مند شوند.

دراین پیام آمده است؛