انالله وانا الیه راجعون

پیام شهرداری وشورای اسلامی شهرسرایان درپی درگذشت ابوی شهردارمحترم شهرسرایان